fbpx

Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable

Acompanyem els nostres clients en tot allò relatiu a les seves relacions laborals i personals.

Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable

A Arnal, creiem fermament que un empresari s’ha de dedicar prioritàriament al seu negoci, per la qual cosa, des del moment en què un client es posa en contacte amb nosaltres, l’acompanyem i assessorem en la gestió de tots els tràmits vinculats amb les seves relacions laborals.

Des de la nostra àrea Fiscal i Comptable facilitem els tràmits econòmics a totes les persones i empreses que acudeixen a nosaltres i els garantim un assessorament integral en el procés comptable de la seva activitat s’ajusti a la normativa vigent. Tenim una gran experiència amb petites i mitjanes empreses, moltes de les quals formen part de la nostra cartera de clients des dels nostres inicis.

LLISTAT DE SERVEIS

Assessorament i confecció de nòmines, assegurances socials i contractes de treball

En relació a la contractació de personal, els nostres professionals ofereixen una visió general de la situació i assessoren a les empreses sobre la modalitat contractual que més s’ajusti a les seves necessitats. D’aquesta manera, ens encarreguem de tramitar els contractes de treball, de gestionar les altes a la Seguretat Social i de confeccionar les nòmines corresponents. També presentem els informes d’Altes, Baixes i Variacions dels treballadors davant de la Seguretat Social.

Assessorament en llei de prevenció de riscs laborals

Una altra de les nostres prioritats és que els nostres clients puguin desenvolupar la seva activitat en condicions òptimes de seguretat. Per aquest motiu, col·laborem amb les empreses en l’elaboració del seu Pla de Riscs Laborals perquè disposin d’un servei altament especialitzat que compleixi amb els seus requeriments en aquest àmbit.

Posem en contacte els nostres clients amb les principals empreses homologades del sector que s’encarreguen de la revisió integral de tot allò referent a la seguretat dels treballadors dins i fora de l’entorn laboral.

Assessorament en llei de prevenció de riscs laborals

“La nostra prioritat és que els nostres clients puguin desenvolupar la seva activitat en condicions òptimes de seguretat”.

Actuacions davant de la inspecció de treball

Des d’Arnal assessorem també a les empreses en relació als controls i inspeccions laborals. A més a més, gestionem les possibles irregularitats en l’estat contractual dels empleats que puguin identificar-se en una inspecció i representem al client davant de les autoritats pertinents.

Altes empresarials i d’autònoms i dissolució i liquidació de societats

Tanmateix, si un client acudeix a nosaltres perquè desitja emprendre un negoci o constituir una empresa, li donem assessorament legal i l’informem sobre els protocols de constitució dels diferents tipus de societats i la seva tributació i fiscalitat. A més a més, ens encarreguem de donar d’alta la nova empresa als organismes necessaris.

Conciliacions laborals

A Arnal ens encarreguem de la mediació en conciliacions laborals i activa sinèrgies amb el nostre bufet jurídic si és necessari”.

En cas de qualsevol conflicte entre empresa i treballador en el qual el treballador presenta una demanda, proporcionem assessorament legal i jurídic. A més a més, ens encarreguem de la mediació en conciliacions laborals. En cas de que no hi hagi pacte, activem sinèrgies amb el nostre bufet jurídic per resoldre la situació.

Suport i confecció de la comptabilitat

El nostre equip de qualificats professionals s’encarrega d’assessorar a les empreses i de confeccionar la seva comptabilitat”.

Una comptabilitat clara i transparent és essencial per una empresa. Per aquest motiu, el nostre equip de qualificats professionals s’encarrega d’assessorar a empreses i de confeccionar la seva comptabilitat en base a un detallat anàlisi de les seves factures, extractes bancaris i d’altra documentació.

En definitiva, vetllem perquè els nostres clients puguin presentar una comptabilitat adequada a la normativa vigent que faciliti la posterior presentació de les seves declaracions fiscals i comptables. A més a més, ens encarreguem de la confecció de tot tipus de declaracions fiscals.

Assessorament i confecció de balanços, llibres oficials i legalització de llibres oficials

El nostre equip de professionals assumeix la redacció de balanços, comptes de resultats i de comptes de pèrdues i guanys, entre d’altres documents que preparem en format oficial. També duem a terme l’elaboració dels llibres oficials de l’empresa i de la seva posterior legalització, al Registre Mercantil dins del termini fixat per la Llei.

Assessorament, confecció, presentació dels comptes anuals, documentació societària i comptabilitat analítica

A Arnal ens encarreguem de la confecció dels comptes anuals i la documentació societària de les empreses i del seu dipòsit al Registre Mercantil.

Gestió davant de els administracions públiques. Tramitació d’altes, baixes i modificacions fiscals

Facilitem als nostres clients totes les gestions, tràmits i tributs davant de les Administracions Públiques competents. En aquesta línia, presentem censos, altes i tota la documentació que es precisi.

Assessorament i confecció de tot tipus de declaracions fiscals i declaració de renda

Rebem i revisem exhaustivament les comunicacions que l’Agència Tributària envia als nostres clients”.

En la majoria dels casos, rebem directament les comunicacions que l’Agència Tributària envia als nostres clients i les revisem exhaustivament. A més a més, els acompanyem i assessorem en relació a les citacions i compareixences que sol·liciten les administracions. Ens encarreguem de l’assessorament i confecció de tot tipus de declaracions fiscals, a més de la declaració de la renda.

Gestió de requeriments de l’Agència Tributària i assessorament tècnic davant les Inspeccions Fiscals

Gestionem tots els requeriments de l’Agència Tributària i oferim assistència tècnica i acompanyament als nostres clients durant tot el procés en una inspecció fiscal. Els aportem tranquil·litat i seguretat legal i, en els casos en els que sigui necessari elevar el inspecció o els seus resultats a instàncies superiors, activem sinèrgies amb el nostre bufet jurídic.

Assessorament en gestió patrimonial

Orientem els nostres clients sobre la millor manera de gestionar el seu patrimoni”.

Orientem als nostres clients sobre la millor manera de gestionar el seu patrimoni, informant-los sobre les alternatives legals més oportunes segons la seva situació patrimonial i ajudant-los a prendre la millor decisió per rendibilitzar el seu capital.

back to top