Sistema de Gestió ISO

Arnal ha passat amb èxit l’Auditoria de Certificació ISO 27001

 

Amb aquesta certificació es dona per acabat el Projecte de Seguretat que Arnal va iniciar a principis del 2020, que va permetre adequar-nos a les exigències normatives en matèria de seguretat de la informació, i a la vegada, donar cumpliment als requeriments dels nostres clients garantint la seguretat dels serveis oferits.

 

Aquesta normativa certifica a Arnal en la creació i manteniment d’un Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació que minimitza els riscos dels processos de BPO Documental, BPO Servicing i Legal dins de l’abast de la certificació, garantint un control i un nivell adequat de seguretat.