fbpx

OUTSOURCING & LEGAL SERVICES

Anar a la secció

A Arnal, estem en disposició d’oferir a les entitats financeres una variada gamma de serveis professionals i empresarials perquè puguin externalitzar bona part dels seus processos, especialment aquells més especialitzats i delicats, amb l’objectiu de que puguin dedicar-se plenament a la seva activitat pròpia.

Els oferim la seguretat de que part dels seus processos, entre els que s’inclouen aquells que no formen part del seu “core business”, estan en mans especialitzades i fiables que els proporcionaran el recolzament necessari per obtenir els objectes de qualitat previstos i necessaris i que, a més a més, els ajudaran a optimitzar costos i a aconseguir una major rendibilitat.

LLISTA DE SERVEIS

Anar a la secció

La recuperació i la gestió d’actius, especialment els immobiliaris, se situa en els processos directament relacionats amb la titularitat i possessió de crèdits i béns per part de grans tenidors dels mateixos, d’entre els quals les entitats financeres i les seves societats immobiliàries vinculades en són un integrant altament significatiu.

Els processos s’identifiquen en dos grans grups: aquells relacionats amb la fase de la gestió d’impagaments o dificultats de pagament i aquells relacionats amb la possessió dels béns després de l’eventual adjudicació o cessió en favor del creditor.

LLISTA DE SERVEIS

Anar a la secció

A Arnal posem a disposició dels nostres clients dels serveis d’externalització, d’assessorament i de processos que prestem (serveis d’outsourcing), un equip de professionals del Dret compost per advocats i llicenciats en Dret molt experimentats, que s’ocupen de donar acomplida resposta a les necessitats que el client tingui en l’àmbit dels processos que li prestem.

Els nostres serveis jurídics estan integrats per professionals molt especialitzats en les àrees en les que, amb tota probabilitat, els nostres clients d’outsourcing puguin tenir la necessitat d’un assessorament de qualitat.

LLISTA DE SERVEIS

back to top