fbpx

Política de Privacitat

ARNAL informa els usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració , accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

ARNAL ha adaptat el seu tractament de dades personals i la seva Política de Privacitat als canvis establerts pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016.

Així mateix, ARNAL tractarà les dades de conformitat amb els principis de qualitat exigits per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), de forma confidencial i amb les mesures de seguretat exigides.

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les seves dades és ARNAL (https://www.arnal.es/aviso-legal/)

Direcció: C / València nº 245 1º 3a, CP 08007, Barcelona

Telèfon: 93.215.75.13

Correu electrònic: info@arnal.es

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En Arnal tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de poder prestar els serveis contractats, així com facilitar informació sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa i els seus serveis, desglossats en https://www.arnal.es/ .

Per tal de poder oferir productes i serveis d’acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial basant-se informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial.

Un cop finalitzada la prestació del servei, i en tot cas si es demana la supressió de les dades, en ARNAL mantindrem les seves dades personals bloquejats durant els terminis de prescripció legal. Transcorreguts aquests terminis, destruirem les seves dades.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les seves dades són tractades per a la prestació del servei sol·licitat i el seu tractament estarà legitimat pel compliment d’una obligació legal del responsable del tractament que no és altra que la prestació del servei.

En el cas de l’ús de les seves dades identificatives per a finalitats promocionals, aquests seran tractats en virtut del consentiment lliurement atorgat per vostè.

 

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Únicament se cediran les dades a empreses del grup incloses en https://www.arnal.es/aviso-legal/

No cedirem les seves dades personals a tercers, excepte en aquells casos en què la prestació del servei requereixi que els mateixos siguin cedits a administracions públiques, ens integrants de la mateixa, professionals en l’àmbit d’una funció pública i per motius legals. Per a qualsevol comunicació de dades fora d’aquests supòsits, li demanarem el seu consentiment específic.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

DRETS I CONTINGUTS

Cancel·lació: Podrà retirar el consentiment en qualsevol moment

Portabilitat: Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquells que s’han obtingut de la seva relació contractual amb ARNAL, així com transmetre’ls a un altre proveïdor de serveis

Limitació de tractament: Pot sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents casos:

-Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades

-Quan el tractament és il·lícit, però s’oposi a la supressió de les seves dades.

-Quan ARNAL no necessiti tractar les seves dades, però vostè els necessiti per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

-Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

Oposició: Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals

Supressió: Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals

Rectificació: Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes

Accés: Podrà consultar les seves dades personals incloses en fitxers de ARNAL

 

CANALS D’ATENCIÓ

Servei d’Atenció al Client ARNAL

C / València nº 245, 1r 3a

08007 BARCELONA

protecciondedatos@arnal.es

 

***

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Per a l’exercici dels seus drets d’acompanyar a la seva sol·licitud una còpia del DNI o document equivalent.

back to top