ARNAL és un grup d’empreses que opera des del 1971 dedicat al sector dels serveis professionals amb un àmbit d’actuació estatal. Posa a disposició dels seus clients un alt grau d’experiència i qualificació professional amb l’objectiu de prestar un servei eficient i de la màxima qualitat.   ARNAL continua fent front a la seva transformació per adaptar-se a les noves necessitats del mercat i de la societat per, d’aquesta manera, ser un model de referència en coneixement professional, servei i innovació.   S’ha aprofundit en la transformació de les tres línies de negoci (BPO & serveis legals, Real estate, Assessorament empresarial i Bufet jurídic) per dotar-les d’una estructura i organització més moderna i aplicar d’una forma més extensiva l’ús de les últimes tecnologies.   La Direcció d’ARNAL entén que els temps actuals requereixen adaptar-se a la prestació de serveis i a l’entorn del mercat. Així mateix, el volum que s’ha assolit requereix potenciar tot allò relacionat amb la marca, l’organització interna, la tecnologia i el posicionament de mercat. Els canvis als quals hem fet front no canvien gens; al contrari, reforcen l’aposta per la qualitat i l’obtenció d’un alt grau de satisfacció per part dels nostres clients, ja siguin entitats financeres o els seus clients.   Som conscients de la importància que té el nostre compromís amb la qualitat i la satisfacció del client, i és per això que estructurem el nostre desenvolupament a través d’un Sistema de Gestió de la Qualitat conforme a la Norma UNE-EN-ISO 9001: 2015 que es fonamenta en els principis següents:

 

  • COMPROMÍS amb els nostres clients i parts interessades, donant sempre una resposta satisfactòria a les seves exigències i requisits amb la finalitat de satisfer les seves necessitats, respectant els requisits legals aplicables i altres que l’organització subscrigui, a l’hora que mantenim sempre un comportament ètic i responsable.

 

  • Identificar el context de la nostra organització i determinar els riscos i les oportunitats per tal d’aconseguir una MILLORA CONTÍNUA de l’organització. Considerem que la QUALITAT és un element estratègic de l’organització i conscienciem i motivem els professionals sobre la importància de la implantació i el desenvolupament d’un sistema de qualitat.

 

  • Entenem que els serveis professionals, en la versió més actual, necessiten un profund component d’INNOVACIÓ, que no només es redueix a l’àmbit de l’ús de les tecnologies, sinó que també abasta la recerca de noves fórmules per prestar els serveis, més d’acord amb les expectatives que els clients tenen de la nostra actuació.

 

  • IMPLICACIÓ de tot el personal en la consecució dels nostres objectius interns. Fem partícips a tots i cadascun dels empleats en la millora de l’empresa, fent un TREBALL EN EQUIP.

 

  • ATENCIÓ PERSONALITZADA, perquè tots els nostres clients disposen d’una persona o departament de contacte que gestionarà el seu cas i l’atendrà, l’informarà i l’assessorarà en qualsevol punt de la tramitació. Estarà a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte que pogués sorgir.

 

  • Fomentar i promoure la prevenció integral per mitjà de la protecció activa de la seguretat i salut dels treballadors.

 

  • L’equip humà que forma ARNAL té un alt grau de coneixement i una àmplia EXPERIÈNCIA, fet que et garanteix una alta professionalitat durant tot el procés. Disposem d’eines tecnològiques que ens permeten fer un seguiment i un control del procés de treball per evitar errors i disfuncions, de manera que podem oferir als nostres clients un millor servei i informació.

Per dur a terme tot això, la Direcció General estableix tots els mitjans i recursos necessaris per tal d’implementar aquests principis i també perquè aquesta política sigui coneguda, entesa i duta a la pràctica per tots els nivells de l’organització.   Barcelona, 24 d’abril de 2019

Joan Piñol Arnal

Director general