BPO & serveis legals

BPO – Servei immobiliari

Oferim una àmplia gamma de serveis que donen resposta
a les necessitats dels nostres clients.

Adquisició i recuperació d’actius immobiliaris

 

Adquisició per via judicial

 

 • Estudis i control de subhastes i cessions d’execucions
 • Fiscalitat (Dept. jurídic).
 • Tramitació documental de decrets d’adjudicació
 • Alteració de la titularitat cadastral
 • Situacions especials (HPO)

Adquisició per mitjà de dacions, compravendes o altres

 • Prefirma i formalització
 • Tramitació documental
 • Fiscalitat (Dept. jurídic).
 • Situacions especials (HPO i altres)
 • Recobrament amistós i preses de possessió

Tinença i gestió d’actius immobiliaris

 

1 – Fiscalitat

 

 • IBI i taxes
 • Impost sobre pisos buits
 • Contenciosos tributaris (ITPAJD/ IVA)
 • Control i anàlisi de fiscalitat caucional

 

2 – Comunitat de propietaris (CP)

 

 • Constitució i administració de CP
 • Administració de la titularitat davant de la CP

 

3 – Sanejament juridicoadministratiu

 

 • Gestió d’HPO
 • Gestions civils i registrals
 • Alliberament de càrregues i adequació de la realitat física a la cadastral i a la registral

 

4 – Auditoria fiscal massiva de cartera (en col·laboració amb Idealista-Data)

 

5 – Gestió d’arrendaments

 

 • Administració i seguiment de l’arrendament
 • Suport jurídic i assistència lletrada (morositat i extinció contractual)
 • Procediments arrendaticis i desnonaments

Comercialització d’actius immobiliaris

 

1 – Vendes i arrendaments

 

 • Prefirma i formalització
 • Assistència a la firma
 • Cobrament de l’import de la transmissió
 • Tramitació documental

 

2 – Fiscalitat

 

 • Gestió de l’IIVTNU (Plusvàlua)
 • Gestió i control de baixes cadastrals i fiscals
 • Contenciosos tributaris IIVTNU (Dept. jurídic).

 

3 – Situacions especials

 

 • Compliment normatiu (HPO)
 • Assessorament i resolució postvenda