fbpx

Administració de Finques

Garantim el bon funcionament de les Comunitats de Propietaris.

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

La gestió i administració de finques i Comunitats de Propietaris és un dels serveis insígnia d’Arnal.

Ens esforcem per conèixer en profunditat les particularitats de cada comunitat i per garantir el seu bon funcionament, vetllant en tot moment per crear un clima de seguretat i confiança que afavoreixi la convivència.

ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS DE PROPIETARIS

Les Comunitats de Propietaris són petits universos en si mateixes, cada una d’elles amb les seves particularitats i diferències, que han de ser ateses i resultar satisfactòries per a tots els seus membres per obtenir acords que garanteixin la bona convivència. Som Administradors de Finques col·legiats amb el número 4126 al Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida i amb el número 437 al Col·legi d’Administradors de Finques de Girona, credencials que certifiquen la nostra professionalitat.

Les Comunitats de Propietaris suposen un dels majors camps d’actuació en el marc dels nostres serveis d’Administració de Finques. El primer manament de l’administrador de finques d’Arnal és vetllar pel bon funcionament de la comunitat i, a més a més, gestionar els assumptes quotidians i garantir una solució satisfactòria per a tots, ja es tracti de particulars, grups de propietaris, grups d’inversors o societats. A Arnal, establim una clara diferència entre l’administració de propietats verticals i horitzontals i comptem amb experts en la gestió d’ambdues tipologies.

Les tasques de gestió quotidiana d’una comunitat horitzontal inclouen vetllar pel bon funcionament de la mateixa i dels elements comuns i gestionar les incidències. Tanmateix, gràcies als nostres proveïdors de confiança, ens encarreguem de gestionar i supervisar, entre d’altres assumptes, la remodelació d’una façana, la caiguda d’elements al carrer, conflictes veïnals o la reparació d’ascensors, entre d’altres tràmits. A més a més, també és tasca de l’administrador de finques encarregar-se de la gestió i del control de les comptes de la comunitat i convocar reunions de propietaris, ja siguin de caràcter ordinari o extraordinari.

De la mateixa manera, un propietari acostuma a tenir una sèrie de necessitats a l’hora de comercialitzar un immoble o local comercial com poden ser l’obtenció d’una cèdula d’habitabilitat o d’un certificat d’eficiència energètica per poder llogar l’habitatge. Gràcies a la col·laboració amb arquitectes de confiança, el nostre equip s’encarrega de dur a terme aquest tipus de tràmits i serveis pels nostres clients.

ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS DE PROPIETARIS

“La gestió i administració de comunitats de propietaris és un dels serveis insígnia que portem anys oferint a la divisió immobiliària d’Arnal”.

Gestió d’incidències derivades de la finca

La Administració de Finques en propietats verticals se centra, en la majoria de casos, en la gestió del lloguer. Després de trobar un producte immobiliari, comercialitzar-lo i llogar-lo, els nostres administradors de finques s’encarreguen de la gestió d’aquest lloguer. Després de trobar un producte immobiliari, comercialitzar-lo i llogar-lo, els nostres administradors de finques s’encarreguen de la gestió d’aquest lloguer, que implica el cobrament dels rebuts del lloguer, l’aplicació dels augments pertinents –tipificats en el contracte d’arrendament-, l’aplicació de les clàusules i condicions contractuals i la realització d’un seguiment de les repercussions econòmiques que es deriven d’aquest. A més a més, tal i com succeeix en les comunitats horitzontals, l’administrador de finques es responsabilitza d’atendre i de donar solució a les incidències quotidianes que puguin sorgir.

A més de les tasques bàsiques de l’administrador de finques, el nostre equip s’encarrega també de signar contractes d’arrendament cada vegada que es produeix un nou contracte o una renovació després de la finalització d’una relació contractual.

Es tracta d’una tasca altament personalitzada i en la que hi intervenen, en molts casos, factors emocionals, ja que l’habitatge és una part molt important de la vida dels nostres clients. Per això, quan un client, ja sigui un propietari o arrendatari, es posa en contacte amb el nostre equip per resoldre una incidència, li proporcionem sempre una resposta ràpida i eficaç per a cada situació.

Arnal ofereix als propietaris d’immobles la seguretat de que vetllarem per la seva propietat, posant al seu abast recursos d’estalvi i bons inquilins que proporcionen un alt grau de tranquil·litat”.

Amb la finalitat de garantir un servei excel·lent, l’administrador de finques ha d’estar al corrent de tots els canvis legislatius – de tipus normatiu, jurídic i tècnic – que impliquen modificacions o transformacions que poden afectar a la seva propietat o immoble. Des d’Arnal oferim rapidesa en les respostes, atenció a tots els detalls i un tracte de proximitat sense intermediaris.

A més a més, oferim als propietaris d’immobles la seguretat de que el nostre equip vetllarà per la seva propietat, posarà al seu abast recursos d’estalvi i bons inquilins – puntuals en les seves obligacions de pagament – que proporcionen un alt grau de tranquil·litat.

Administració d’urbanitzacions, juntes de compensació i parcel·listes

Un altre dels serveis que oferim des de l’Administració de Finques d’Arnal és l’administració d’urbanitzacions, juntes de compensació i parcel·listes. Les parcel·les són un àmbit pel qual es requereix l’atenció d’administradors especialitzats, com succeeix en el cas de les naus industrials, que funcionen per un règim diferent. Per això, a Arnal comptem amb administradors especialitzats en aquest tipus de règim que garanteixen una gestió d’aquests immobles i parcel·les amb el més elevat grau de professionalitat i actualització tant sobre la legislació actual com sobre la normativa específica, la qual cosa permet assegurar l’absoluta tranquil·litat dels nostres clients.

La tasca d’Administració d’urbanitzacions, juntes de compensació I parcel·listes és un dels serveis insígnia pels quals es reconeix a Arnal al mercat”.

La tasca d’Administració de Finques és un dels serveis insígnia pels quals es reconeix a Arnal al mercat. Ja l’any 1985, es van construir les comunitats dels primers pisos que vam començar a gestionar des de la nostra divisió immobiliària. Per tant, la gestió i administració de Comunitats de Propietaris horitzontals fou un dels motors que va impulsar i que continua impulsant, a dia d’avui, la nostra divisió de Serveis Immobiliaris i d’Administració de Finques a Barcelona.

En aquesta, com en la resta d’àrees de la nostra organització, continuem dedicant cada dia tot el nostre esforç, així com la màxima passió i devoció del nostre capital humà amb la finalitat d’administrar Comunitats de Propietaris que siguin exemplaritats per veïns, inquilins i propietaris per igual.

back to top