Sol·licitud de factures

Tingues en compte que:

1. El procediment de sol·licitud de factures s’aplica a les operacions en què la provisió de fons està completament liquidada perquè s’ha donat per acabada la tramitació documental encarregada.   2. Podem proporcionar, exclusivament, duplicats de les factures corresponents als nostres honoraris professionals.   3. No es poden sol·licitar a Arnal les factures que ha d’emetre un tercer (com ara les de la notaria, el Registre de la Propietat, de taxació o altres) ni tampoc els comprovants de pagament dels impostos meritats.

Dades del sol·licitant